Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit vier leden. De voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid tennis. 
 
 
Naam Functie Telefoonnummer Email
       
Peter Vossen Voorzitter 06-38266877 [email protected]
Minke Geertsma Penningmeester 06-13545387 [email protected]
Baukje van der Bij Secretaris 06-42846406 [email protected]
Gerben Nijenhuis Bestuurslid Tennis 06-51193554 [email protected]