Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit vier leden. De voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid tennis. 
 
 
Naam Functie Telefoonnummer Email
Peter Vossen Voorzitter 06-38266877 [email protected]
Hajo Bonte Penningmeester 06-11359741 [email protected]
Baukje van der Bij Secretaris 06-42846406 [email protected]
Minke Geertsma Bestuurslid Tennis 06-13545387 [email protected]