Yess!! Alle leden mogen weer tennissen!!

10 mei 2020


Beste clubgenoten,

Het is bijna zover. Maandag 11 mei kan er weer getennist worden. We moeten ons hierbij natuurlijk wel aan de richtlijnen van de KNLTB en de gemeente houden. Lees deze richtlijnen goed door voordat je gaat tennissen.

Op de baan
Tot 1 juni geldt voor volwassenen vanaf 19 jaar dat er met maximaal 2 spelers per baan (enkelspel) vrij mag worden getennist. Een uitzondering geldt voor personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. Zij mogen wel 2 bij 2 (dubbelspel) spelen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd tot en met 18 jaar. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. Dit betekent dat soostennis op dit moment niet mogelijk is.

Niet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen dan verder uitbreiden naar 4 spelers per baan, mits de situatie het toelaat.  We overleggen nog met de gemeente of we toestemming kunnen krijgen om met 4 spelers (dubbelspel) te spelen onder de voorwaarde dat er een toezichthouder aanwezig is. Zodra hierover meer bekend is ontvangen jullie een update. Vanaf aanstaande maandag 11 mei geldt dus maximaal 2 spelers per baan.
 
Verder geldt

 • Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Thuis omkleden en douchen
 • Vooraf digitaal afhangen via de website is verplicht
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de gereserveerde tennistijd
 • Ga na afloop van het tennis direct naar huis
 • De kantine, de kleedkamers, het toilet (aanvullende eis gemeente) en het terras zijn gesloten
 
Baan afhangen via de website
Een van de maatregelen die we op advies van de KNLTB invoeren is de verplichting om vooraf via de website een baan af te hangen. Dit voorkomt onnodig wachten totdat een baan vrijkomt. Vanaf zondag 10 mei is het mogelijk om een baan te reserveren via de website. Tussen een reservering zit altijd 10 minuten. Voordat je een baan kunt afhangen moet je inloggen via de website www.tcdeleigraaf.nl. Ga rechts bovenin naar "mijn club". Met je bondsnummer en een wachtwoord kun je inloggen. Bij de eerste keer inloggen kun je zelf een wachtwoord instellen. Mocht je problemen hebben met inloggen, neem dan contact op met Fred van der Aa.

Regels voor het afhangen van banen
 • speelduur voor 2 spelers: voorlopig  45 minuten.
 • speelduur voor 4 spelers : 60 minuten
 • maximaal een week van te voren kan worden afgehangen
 • tot 30 minuten voor het spelen kun je reserveren
 • tussen twee reserveringen zitten 10 minuten
 
Tot slot
We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Nieuwscategorieën