Overeenkomst tennishuur

Overeenkomst en voorwaarden huur tennisbanen en clubhuis met bardienst voor privéactiviteiten van leden van TC De Leigraaf  

1.   Het clubhuis/de tennisbanen worden alleen verhuurd aan leden (minimaal 1 lid)

2.   De verhuur kan alleen doorgaan na goedkeuring door het bestuur en bij beschikbaarheid van de banen/het clubhuis.

3.   Het clubhuis wordt alleen verhuurd als ook minimaal 2 tennisbanen (baan 3 en 4) worden gehuurd.

4.   Het clubhuis wordt alleen verhuurd met inzet van 1 of 2 leden (afhankelijk van groepsgrootte) die de bardienst verzorgen. Wanneer hiervoor niemand beschikbaar is, kan de verhuur van het clubhuis niet doorgaan.

5.   De huurder is verantwoordelijk voor de orde en het gedrag van zijn/haar genodigden. Hij/zij kan dit niet delegeren aan degenen die de bardienst verzorgen.

6.   Schade aan de eigendommen van TC De Leigraaf, veroorzaakt door deelnemers aan de privéactiviteit, zal op de huurder worden verhaald.

7.   De privéactiviteit mag tot uiterlijk 24:00 uur duren.

8.   Drinkwaren en frituursnacks worden van TC De Leigraaf afgenomen. Andere etenswaar mag door de huurder worden meegebracht. Wanneer de huurder geen gebruik maakt van het clubhuis, mag deze zelf eet- en drinkwaren meenemen.

9.   De huurder is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de locatie. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, worden de gemaakte schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de huurder.

10. Bij de huur van één of meer tennisbanen kan gebruik worden gemaakt van de herenkleedkamer, het toilet en het terras. Leenrackets en ballen zijn op aanvraag beschikbaar. Indien het clubhuis ook is gehuurd, kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de dameskleedkamer.

11. De verhuurde banen worden door de webmaster gereserveerd in het afhangsysteem. De overige banen zijn, zoals normaal, beschikbaar voor andere leden en mogen niet betreden worden door deelnemers aan de privéactiviteit.

12. De banen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoenen en tennis-/sportkleding.

13. Behoudens plastic flesjes/bidons met water of sportdrank, mogen er geen eet- en drinkwaren op de banen worden meegenomen.

14. De kosten voor de huur van de banen bedragen € 25,- per baan per uur na 18:00 uur en € 12,50 per baan per uur vóór 18:00 uur. De kosten voor de huur van het clubhuis bedragen € 50,-, bovenop de huur van tenminste twee banen.

15. Voor de huur van de banen en evt. het clubhuis stelt TC De Leigraaf een factuur op voor het hurende lid. De huur dient uiterlijk een week voor de activiteit te zijn overgemaakt op de rekening van TC De Leigraaf.

16. Bij afsluiting van de activiteit worden per pin de gebruikte eet- en drinkwaren afgerekend bij de leden die bardienst draaien.

Datum en tijdsperiode privéactiviteit:

Betreft huur van:

1 / 2 / 3 / 4 banen*

incl. / excl. clubhuis*

Gezien en akkoord door huurder:

Gezien en akkoord door bestuur TC De Leigraaf:

 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is