Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TC De Leigraaf, gevestigd aan de Leigraafseweg 6, 6671 MC te Zetten.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144434.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected].

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

Doel Welke persoonsgegevens  Grondslag Bewaartermijn Ontvangers betrokken systemen

Onderzoeken of u lid kan worden

Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

Het bijhouden  van de taakverdeling binnen de club

Lidmaatschap KNLTB 

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

Bankgegevens

Pasfoto

Soort lidmaatschap

Sleutelbezitter

Leenracket

Bondsnummer

Lidmaatschaps-nummer

Speelsterkte

Rol binnen de club

Specifieke diploma’s (VTL, diploma sociale hygiënUitvoering van de overeenkomst en de daarvoor benodigde voorzieningene)

Toelichting mbt KNLTB: TC De Leigraaf is aangesloten bij de KNLTB.Bij een regulier lidmaatschap word je volgens de overeenkomst aangemeld bij de KNLTB en ontvang je een lidmaatschapspas

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens binnen 6 maanden verwijderd 

Ledenadministratie Penningmeester Voorzitter Secretaris KNLTB

Betrokken systemen: KNLTBclub/ Ledenadministratie Club collect/incasso van de contributie

Administratie competities en toernooien

Bondsnummer

Voornaam

Achternaam

Geslacht

E-mailadres 

Geboortedatum

Telefoonnummer

Speelsterkte

Uitvoering overeenkomst van elk actief lid dat competitie speelt en elke speler van de tegenpartij Tot maximaal 2 jaar na de competitie/toernooi Verenigings-competitieleiders KNLTB Verenigings- Toernooileiders
Administratie clubtoernooien en andere activiteiten binnen de club

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Uitvoering overeenkomst na inschrijving toernooi/activiteit Tot maximaal 2 jaar na het toernooi of evenement Organisator clubactiviteit
Administratie tennislessen

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Uitvoering overeenkomst na inschrijving tennisles Tot maximaal 2 jaar na beëindiging tennisles

Bestuursleden

Tennis instructeur

Financiële administratie

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Soort lidmaatschap

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar voor zover noodzakelijk voor de belastingdienst.

Penningmeester

Voorzitter

Secretaris

Kascontrole commissie

Belastingdienst

Betrokken systeem: KNLTB collect/KNLTB club

Versturen digitale berichten met clubinformatie

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Uitvoering overeenkomst Tijdens lidmaatschap Bestuursleden
Instellen en bijhouden gebruik digitaal afhangbord

Voornaam

Achternaam

Introducees

Optioneel emailadres introducees

Gerechtvaardigd belang  Na gebruik tennisbanen tot maximaal 2 jaar

Beheerder: ·   Bestuursleden

Website beheerder

Betrokken systeem: KNLTBclub/afhang bord

Gegevens leden beveiligde deel website

Voornaam

Achternaam

Adres 

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Lidmaatschaps- nummer

Bondsnummer

Geslacht

Speelsterkte

Toestemming bij aanvang lidmaatschap

Uitvoering lidmaatschap KNLTB (statuten knltb bepaalt dat naam, geslacht en bondsnummer zichtbaar zijn voor andere leden)

Tijdens lidmaatschap zolang de toestemming niet is ingetrokken. *De rood gearceerde gegevens zijn zichtbaar voor alle leden na inloggen beveiligde deel website *Telefoonnummer en e-mailadres kan men zelf onzichtbaar maken via de website. *Overige gegevens op aanvraag uizetten

Bestuursleden

Websitebeheerder

Betrokken systeem: KNLTBclub/website:www.tcdeleigraaf.nl

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Functionele cookies Geen toestemming nodig  Iedere keer dat onze website bezocht wordt.

Bestuursleden 

Website beheerder

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken Bestuur
Publicaties op niet beveiligde deel website en facebook

Foto

Voornaam

Achternaam

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken

Beheerder:

Website beheerder

Bestuur 

Betrokken systeem:

Website TC De Leigraaf via KNLTBclub

Facebook

         

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.  

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.  

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.  

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.  

Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.  

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen, neemt u dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Baukje van der Bij

E-mail:                           [email protected]

Telefoonnummer:          06-42846406  

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.