Reglementen

Hieronder zijn de formele documenten van de vereniging te vinden:

Huishoudelijk Reglement

Privacyverklaring

Baanreglement

Overeenkomst baanhuur

Informatieboekje