TC de Leigraaf

Structuur
Tennisvereniging de Leigraaf kent een Bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, aangevuld met 2 commissieleden. 
 
Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden waarin de bij deze vergadering aanwezige leden beslissen over de hoofdlijnen van het door de vereniging te voeren beleid. Ook de begroting en de jaarrekening worden ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
 
Naast het bestuur wordt door een aantal actieve leden in verschillende commissies veel werk verzet.
 
Accommodatie
 
T.C. de Leigraaf beschikt over 4 ‘all weather’ kunstgrasbanen met op alle banen wedstrijdverlichting zodat er twaalf maanden per jaar, overdag en ‘s avonds iedere dag getennist kan worden. 
Twee oefenmuren bieden de mogelijkheid om, ook als alle banen bezet zijn of je even geen tennispartner hebt, je reactiesnelheid en techniek te verbeteren.
 
Natuurlijk is er een gezellig clubhuis met twee kleedkamers en als je, je (nog) niet tennissende kinderen meeneemt kunnen die zich best een tijd vermaken met het speelgoed in het clubgebouw.
 
Contact
Vragen of opmerkingen m.b.t. de vereniging kunt u mailen naar [email protected]
 
Vragen of opmerkingen m.b.t. de website kunt u mailen naar [email protected]
 
Het adres van onze club:
Leigraafseweg 6
6671 MC Zetten
Nederland
Tel: 0488-452915
Mobiel: 06-58787311
 
Doelstelling
 
Doelstelling van de vereniging is: 
‘ Bevordering van de tennissport in de ruimste zin van het woord ‘
 
Om deze doelstelling te bereiken worden jaarlijks diverse tennisevenementen voor de leden georganiseerd, er wordt deelgenomen aan de KNLTB-competitie, er worden trainingen gegeven op alle niveaus en één keer per jaar organiseren we een open toernooi. 
Er wordt regelmatig op de website informatie gegeven over de tennisactiviteiten van de vereniging. Op dinsdagmorgen (senioren), woensdagochtend 60+, donderdagavond (oudere jeugd en seniorleden) en vrijdagochtend (dames) is er een soos waarbij iedereen met iedereen kan tennissen. 
Zowel de recreatieve- als de competitiespeler, jong en oud, krijgt een ruim aanbod aan activiteiten en alle mogelijkheden zijn of haar niveau middels training en spel te verbeteren.