Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt per kalenderjaar. 
Betaling per automatische incasso, per jaar, halfjaar of per kwartaal. Klik hieronder op lees meer om het helemaal te kunnen lezen. 
 
Contributies voor 2018
Senioren € 135,--
Proeflidmaatschap senioren incl. 3 lessen € 50,--
Junioren tot 1/1 van het jaar waarin men 11 jaar wordt € 52,--  
Junioren tot 1/1 van het jaar waarin men 18 jaar wordt € 62,--
Proeflidmaatschap junioren incl. 3 lessen € 35,--
Studenten, uit- en thuiswonende seniorleden tot 1/1 € 70,--
van het jaar  waarin men 27 jaar wordt                                                        
Voor het studentenlidmaatschap moet voor 1/1 een kopie van de studentenkaart naar de penningmeester worden gestuurd.                                        
Ondersteunende leden € 20,-- 
Inschrijfgeld, éénmalig € 7,50  
Waarborgsom sleutel voor hek en halletje/kleedkamer € 22,--
Waarborgsom tijdelijke ledenpas € 15,--
 
Inschrijving
Een pasfoto moet digitaal worden verstuurd naar [email protected] 
De gegevens en pasfoto gaan naar de KNLTB en daarna  krijgt men een bondspasje met de pasfoto erop.
Je kun je digitaal inschrijven (dit is onderaan op de home pagina te vinden)
 
Opzeggingen
Senioren kunnen pas aan het einde van een jaar opzeggen. Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen, moet vóór 1 december opzeggen, anders moet je het volgende jaar ook betalen. Een uitzondering hierop is als je gaat verhuizen buiten de regio Zetten (afstand meer dan 20 km); je kunt dan tussentijds opzeggen.
Jeugdleden kunnen per half jaar opzeggen, namelijk per 1 april en per 1 september, dit is gekoppeld aan de trainingen die in 2 blokken gegeven worden.
 
Opzeggingen, dienen SCHRIFTELIJK te worden gedaan bij de ledenadministratie: [email protected] of per brief naar Ellen Meijer (adres vind je in de ledenlijst).
Opzeggingen gaan pas in als het pasje  is ingeleverd bij de ledenadministratie. 
Bij inlevering van de sleutel wordt je waarborgsom teruggestort.
 
Mutaties
Als je voor een langere tijd van de huisarts niet mag tennissen of als je zwanger bent, dan kun je het lidmaatschap omzetten in een steunlidmaatschap. Je mag dan niet tennissen, maar blijft wel lid van de vereniging.
Alle mutaties melden bij Ellen Meijer: [email protected] 
 
Aanvullende informatie proeflidmaatschap
Het proeflidmaatschap geldt voor twee maanden.
De lessen vinden plaats op vrijdagavond. In een groep van 4 of 3 personen duren de lessen een uur. Bij weinig nieuwe aanmeldingen kan het aantal gratis proeflessen worden gewijzigd naar 2 lessen van een half uur voor 2 personen of 1 uur privéles. We zorgen ervoor dat deze les(sen) in ieder geval binnen de proefperiode worden aangeboden. 
Na de proefperiode van 2 maanden kan het proeflidmaatschap worden omgezet in een vast lidmaatschap.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06-42846406

Clubhuis

Leigraafseweg 6
6671 MC Zetten
Nederland